Optimaal resultaat door flexibiliteit

Het proces

Agira’s ontwikkeltraject wordt gekenmerkt door twee fases. In de eerste fase wordt onderzoek gedaan naar de bedrijfsdoelstellingen van de opdrachtgever en worden de wensen van de eindgebruiker in kaart gebracht. Daarvanuit wordt het concept van de applicatie ontwikkeld. In de tweede fase wordt de software daadwerkelijk ontwikkeld.

Conceptfase

In de conceptfase ontwikkelen we een betrouwbaar fundament waarop tijdens de realisatiefase kan worden doorontwikkeld. Er wordt niet alleen gewerkt vanuit businessdoelstellingen maar ook vanuit gebruikerswensen. Hierdoor wordt voorkomen dat er een applicatie wordt ontwikkeld waar de eindgebruiker niet mee overweg kan.

Door iedere stap te verifiëren bij de eindgebruiker, en deze zelfs uit te nodigen om mee te denken in ontwerpkeuzes, wordt een optimaal resultaat bereikt.

Aan het eind van de conceptfase wordt een doorgeteste interface en lijst met te realiseren functies, inclusief specificaties, opgeleverd.

Realisatiefase

Tijdens de realisatiefase wordt er overgaan op de scrum-ontwikkelmethodiek. Dit betekent dat er periodieke sprints worden uitgevoerd. Aan het begin van een sprint wordt bepaald welke deelproducten er worden gerealiseerd. Deze worden opgeleverd aan het eind van de sprint.

Na iedere sprint krijgt de klant de mogelijkheid om de uitbreidingen te testen en zo de voortgang te bekijken. Eventueel worden de nieuwe functies ook bij de eindgebruiker getest. De mogelijke verbeterpunten die voortkomen uit het testen worden in een volgende sprint meegenomen.

In de conceptfase wordt dus de basis vastgesteld maar wordt niet alles “dichtgetimmerd”. Per sprint worden de details uitgewerkt. Hierdoor worden ontwerpkeuzes op detailniveau pas gedurende de realisatie bepaald. Dit zorgt ervoor dat keuzes doeltreffender worden gemaakt.

Na iedere sprint is er de mogelijkheid om de nieuw gerealiseerde deelproducten uit te rollen naar de live-omgeving. Hierdoor zijn alle uitbreidingen direct beschikbaar voor de eindgebruiker.